Wat levert investeren in implementatie op?

Kwantitatieve waardering

Een publicatie over de invoering van ERP-systemen staaft dat er zowel op het kostenaspect als op het kwalitatieve aspect nog veel winst te boeken is met een zorgvuldige implementatie:

  • De geraamde kosten van ERP-projecten worden gemiddeld met 178 procent overschreden.
  • De overschrijdingen van de opleverdata zijn gemiddeld 230 procent.
  • Gemiddeld wordt slechts 41 procent van de gewenste functionaliteit geleverd.
  • Gemiddeld wordt 35 procent van de projecten afgebroken en in 55 procent van de projecten is sprake van overschrijding.

Bij de raming van ICT-projecten wordt er gemiddeld vanuit gegaan dat de kosten van projectmanagement 10-20% van de ICT-investering bedragen. Voor het implementatiemanagement kan ongeveer uitgegaan worden van een zelfde percentage. Hiermee kunnen op alle in de publicatie genoemde aspecten (kosten, opleverdata, functionaliteit en afgebroken projecten) belangrijke verbeteringen worden geboekt. Daarnaast zorgt implementatiemanagement ook voor een beperking van (tijdelijk) productiviteitsverlies na invoering van een nieuw systeem. Uit de cijfers wordt dan snel duidelijk dat investeren in implementatiemanagement al snel loont.

Hoofdrolspelers klein 5

Kwalitatieve waardering

Wij evalueren onze opdrachten na afloop altijd met onze opdrachtgevers. Hun uitspraken schetsen een beeld van de kwalitatieve opbrengsten:

“De inzet op implementatie heeft veel meer opgeleverd dan we verwacht hadden: de houding van veel medewerkers was vóór de invoering van het nieuwe systeem zelfs positief. De Stuurgroep wilde eerst niets weten van brede medewerkerparticipatie, maar ik ben blij dat we dat hebben kunnen doorzetten. We hebben nu gezien wat het oplevert!”
- Jeroen Keulemans, projectmanager Radio Nederland Wereldomroep (implementatie van een Media Assetmanagementsysteem)

“Tijdens het project bleek het, in tegenstelling tot wat we verwacht hadden, nodig om de veranderingen op werkprocesniveau met afdelingen door te spreken. Er hadden veel eerder in het project, al in de blauwdrukfase, implementatiemanagers betrokken moeten worden, zodat de afdelingen zich eerder met voldoende diepgang op de introductie van SAP hadden kunnen voorbereiden.”
- Peter Greup, projectmanager Flevoziekenhuis (implementatie van SAP-Healthcare)

 

De aandacht voor implementatie heeft veel meer opgeleverd dan we hadden verwacht — Jeroen Keulemans, projectmanager Radio Nederland Wereldomroep